Natomiast czas przetykany

Pragnę z przykrością poinformować, że towarzysz Władysław Gomułka poważnie zachorował i dlatego nie ma również na naszym plenum, tak jak również nie było go wczoraj na posiedzeniu Biura Politycznego. Zapytaj go, czy Breżniew kiedyś pocałował go w usta, tak jak mnie. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. W Faktach TVN-u do bobra, jako kolejna demoniczna siła uniemożliwiająca w Polsce realizowanie znaczących inwestycji hydrotechnicznych po epoce Gomułki, dołączeni zostają ekolodzy. Bo według mnie takie zachowania i postawy do niczego dobrego nie prowadzą. Posiadający naturalnie dużo większą masę od Adamka Gołota miał przecież komfort skupienia się na treningu bokserskim. Uważam, że człowiek, który kocha Kraków, jest po prostu dobrym człowiekiem. Wkładając rękę do klatki samicy z młodymi obserwowano jej zachowanie. Wszystkie wysiłki kobiety powinny skoncentrować się na tym, aby, jak najdłużej u
trzymać młody wygląd. Nie stanąłby po stronie wszechobecnego relatywizmu nie odróżniającego dobra od zła, prawdy od fałszu realizowanego przez potężne media. Nie podoba mi się pomysł przenoszenia samic z klatki do klatki. Pragnę, żeby nic się nie stało? Uważam też, że prawo powinno podsuwać rozwiązania lepsze. W pojedynkę wodzi za nos całą opozycję. To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe. Etażerka na przykład biegała, Wieżowiec, Frak, jeśli są to elementy ruchliwe, to ja jestem kardynał, już widzę, jak pędzi przed siebie taki Tympanon albo tez inny szczegół budowlany.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s