Każdy postrzega życie

Oznacza to, że przeprowadzanie lustracji w praktyce zostało zatrzymane. Wydaje się, że od wielu lat nie było w kraju grupy przestępczej, składającej się z ludzi o takim poziomie intelektualnym, która by opracowała program, zawierający tak szczególnie nienawistne w stosunku do ustroju socjalistycznego tezy i sformułowania. Przedstawiono im zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. I zacząć wreszcie trening. Tylko od jednostki zależy jej klasa i przed nikim nie da się usprawiedliwić omyłki zaniechania bycia tym, kim można być. Samotność jest dla umysłu tym, czym dieta dla ciała. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libii jest wadliwa i szkodliwa? Nie bardzo zresztą widzę, który teatr ją obecnie kultywuje. Komisje stałe mogą powoływać podkomisje. Pozwól czasem światłu księżyca wejść w siebie! Rozpatrując ten szał nacjonalizmu, ze strachem patrząc na przyszłe wojny, które on
wywołać może, równie okrutne i bezmyślne, jak były wojny religijne i dynastyczne, przychodzimy do skromnego przekonania, że wady parlamentu nigdy nie są gorsze od wad, systemów nieparlamentarnych albo antyparlamentarnych. Religie są pełne wypaczeń wszystkie religie, a jedyna prawda jest taka, że po śmierci nie ma nic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s